http://www.obnova-zdravi.cz   cz de 
logo
OCHRANNÉ PRVKY

Ochranný prvek BAROQAL

Baroqual je ochranný prvek, jehož úkolem je nedovolit ve svém dosahu změnu biopole a tak ochránit člověka před vlivem ničivého účinku vysokofrekvenčního elektromagnetického záření způsobeným mobily, WiFi a také Bluetooth - bezdrátovou technologií přenosu dat. Prvek Baroqal je podobně jako staré rezonátory (např. keltská spirála), tvarový zářič vyvolávající určené nastavení prostoru ve svém okolí. Není tudíž ničím nabit, není jej nutno ošetřovat a funguje až do svého mechanického zničení.

Dvojí ničivý účinek vysokofrekvenčních polí:

a) vliv elektrického pole - způsobuje přímé poškození a poruchy při dělení buněk. Pokud tyto změny přesáhnou tzv. hraniční expoziční limit organizmu, mohou způsobit obtížně řešitelné onemocnění (např. expoziční doba pro kouření je 20 let, pak dojde k nárůstu rakovin). Zhoršený stav nejvíce ozářených oblastí může vést k poruchám některých tělesných funkcí. Expozice je velmi závislá na vzdálenosti od zdroje záření. Obrovskou roli hraje například, mám-li mobil v kapse, před sebou na stole nebo se pro něj musím natáhnout přes stůl (bezpečná vzdálenost mobilu bez Baroqal je 4 m).

b) v biopoli - největší změny vznikají v oblasti štítné žlázy. To se projeví poruchami její funkce, s následkem oslabení imunity. Porušené biopole způsobí v dalších oblastech řadu netypických a pro klasickou medicinu neznámých potíží.

Pochopíme-li, že nemáme spát s mobilem u postele, máme jej vypínat v době, kdy jej nepotřebujeme, a omezíme jeho nošení na sobě, vyvarujeme se možných následků způsobených elektrickým polem. Poruchám biopole od vlastního i cizího mobilu totiž zabrání Baroqal, pokud převážná část komunikace probíhá pomocí SMS a nedochází k přímému poškození hlavy blízkostí antény mobilu.
Ochranný prvek nesmí být vystaven teplotám nižším než -10 °C !

Ochranný prvek PÚ

Pú je ochranný prvek, jehož úkolem je ve svém dosahu ochránit biopole osob před škodlivým vlivem jiných osob, patogenních zón a dalších silových polí. Osoby chráněné Baroqal mívají svoji strukturu biopole v lepším stavu a energeticky na vyšší hladině, než ostatní uživatelé vysokofrekvenčních technologií (mobil, WiFi, Bluetooth, atd). Pokud se člověk nosící Baroqal dostane do těsné blízkosti člověka s poškozeným biopolem, pole se propojí a nastane odtok energie člověka v lepším energetickém stavu směrem k poškozenému. Obdobně se budou chovat patogenní zóny, ty ovšem pohlcují energii všem, bez rozdílu. Pú ochrání energii před osobami v blízkosti, dokáže zastavit škodlivé působení patogenních zón a zablokuje i energetické přenosy na dálku. Jeho tzv. blízké pole umí zacelit defekty biopole pouhým přiložením na několik minut na bolavé, či poškozené místo.

Pú tedy doplňuje Baroqal. Člověk vybavený pouze Baroqal nabízí svou energii všem, kteří jsou v horším stavu než on. Má-li člověk pouze Pú bez Baroqal, neudrží v elektrických polích svoje biopole v pořádku a Pú nemá s čím spolupracovat. Pú a Baroqal by měly působit společně. Pú, stejně jako Baroqal, je tvarový zářič vyvolávající nastavení okolního prostoru, bez ošetřování, s životností do svého mechanického zničení.
Důležitá poznámka: Dobrá funkce ochranných prvků je podmíněna dostatkem stopových prvků a minerálů.Těžko budu např. očekávat od Pú, že mě Baroqal zbaví bolesti hlavy, pokud mi chybí selen.
Ochranný prvek nesmí být vystaven teplotám nižším než -10 °C !

Rezonátor 162

Markusův graf je definován takto: každý jev, preparát atd. je definován dvěma čísly. Směr nahoru znamená výši připojení k dokonalosti, směr stranou neblahý vliv, či nevhodnou energii. Pro odečítání např. kyvadlem většinou vystačíme s polokruhem 0 až 100. Takže stanovením dvou čísel na polokruhu a jejich přenesením do grafu zjistíme, jaká spojení testovaná věc má. Použijeme slova:
1. Markusův graf, kolik stupňů má tento preparát nahoru ?
2. kolik stupňů má tento preparát stranou ?

Slovo preparát můžeme nahradit např: tohle z toho časopisu, to, co mi ten pán vnucuje atd. Dostaneme dvojici čísel, např. 20/15. První číslo (nahoru) přes 20 ukazuje na kvalitní přírodní preparát, druhé (na stranu), je-li přes 12, na výrazný škodlivý vliv. Optimum by v tomto případě bylo 20/0, čili kvalitní přírodní preparát s nulovým negativním účinkem. Čísla budeme značit např. M 20/12. Dobré přírodní preparáty mají Markusovu hodnotu nahoru nad 10, stranově by měla být hodnota blízká nule. (nerad bych viděl hodnotu přes 6, přes 12 už vůbec ne). Hodně dobré preparáty mají přes 20/0, již jsem také potkal, ale zřídka, preparáty lehce přes 50/0.

Číslo 162 znamená Markusovo číslo 162/0. Rezonátor 162 je bez programu, či vložených informací, jeho činnost spočívá v rezonančním vyvolání původního stavu toho, co jsme na něj položili. Vody, homeopatik, potravin. Pokud je poškozena chemická struktura, nepůjde to úplně. Při použití např. pro vodu je dobré odečíst, třeba kyvadlem, expoziční dobu vhodnou pro nás, můžeme začínat např. jen na 10 vteřinách. Na přírodní zdroje s vysokou energií nejsme totiž zvyklí. Homeopatika a přírodní preparáty však ožijí a koupené preparáty se dostanou do stejného, nebo ještě lepšího stavu, než u výrobce ...
Návod k použití je prostý. Položte to, co potřebujete na placičku,(pozor na teploty přes 45 stupňů, pak to chce tepelně izolační podložku, např. korkovou), pokud nemáte odečtený čas, tak to po několika minutách sundejte. Plné nabití sklenice vody trvá asi 7 minut. Rezonátor vyzařuje v kuželích s úhlem asi 90 stupňů kolmých na plochu placičky nahoru i dolů, účinný je přibližně do vzdálenosti 20 cm.

Neuvěřitelné: Fotografie řezané květiny, kterou se majitelka snažila uchovat ve váze déle, tím že byla ve vodě aktivované rezonátorem 162. Květina nezvadla 2 měsíce a pustila kořeny ...

162 162
Ochranný prvek nesmí být vystaven teplotám nižším než -10 °C !

19.8.2012 - změna v dostupnosti Zero Baroqal a Pú (BaP)

Původní filosofie vycházela ze skutečnosti, že mají-li prvky stoprocentně fungovat, je zapotřebí doplnit stopové prvky, zejména selen a další v pořadí důležitosti hořčík. Tlakem el. polí, patogenních zón, léků apod. je biopole člověka zeslabeno a porušeno, kontury a celé pole jakoby zšedivělo. Podle stupně "zšedivění" se pak systém chová, funkce se ztrácí včetně imunity. Odečíst chybějící stopové prvky a znovu vyvolat poškozené části biopole (v hantýrce mých poradců posadit na šediváka - použít biorezonátor který pracuje s touto oblastí biopole) bylo možné právě jen u poradců. Velká část klientů k této akci poznamenala, že se cítí, jako by jim spadl ze zad batoh, a riziko vzniku nemocí se výrazně zmenšilo.
Situace se výrazně změnila. Na člověka působí mnohem více vlivů, zesílily patogenní zóny a lidé jakž takž fungující stále více pociťují interakce s poli lidí poničených a nemocných, dostanou-li se do jejich blízkosti. Přenos výrazně stoupá, mají-li u sebe mobil, což je nyní skoro vždy. Katastrofou je pracoviště s onkologickým pacientem, patogenní zónou, mobily a WiFi sítí. S totálně rozpadlým systémem skoro již ne člověka je práce velice obtížná a efekt není vidět tak rychle, jak bylo zvykem, totiž hned. Začneme tedy z jiné strany. Doplnit stopové prvky, zejména selen a schovat člověka pod BaP. Zero Baroqal ochrání biosystem a Pú odtlačí patogenní zóny a potlačí interakci s vnějšími porušenými biopoli nemocných lidí. Moji poradci i já dokážeme odečíst na dálku, co je třeba začít užívat a můžeme to doporučit. Stopové prvky u mne a poradců jsou dobity rezonátorem "162", takže účinek preparátu je vyšší. Popis těchto dějů připravuji a bude zveřejněn u mne na stránkách a v časopisu Phoenix. Časem zavedu internetový obchod. Kdo bude chtít později navštívit poradce, již nechám na něm samotném. Prvky je od teď tedy možno volně zakoupit u poradců nebo objednat u mne s tím, že se dozvíte, co je nutné doplnit ze stopových prvků. Kde je nakoupíte, u poradců nebo také objednáte u mě (bez navýšení a členové Finclubu za členskou cenu) již zase nechám na vás.

Cena (všude stejná):
Zero Baroqual:   1 350 Kč
Pú:   1 350 Kč
Rezonátor 162:   1 200 Kč
Informativně: Selenitabs Finclub (dobitý 162) ... 440 Kč

Slevy pro rodiny:
tříčlenná rodina při zakoupení třetího (možno postupně) PaB ... 300 Kč
čtyřčlenná a více při zakoupení třetího 300 Kč, každý další PaB se slevou 100 Kč

objednávky:
info@milanhein.cz
home | koncepce | program | jak začít | odpovědna | kontakty | výzkum