http://www.obnova-zdravi.cz   cz de 
logo
PROGRAM OBNOVY ZDRAVÍ

Korekce chybových zápisů v bioinformačním poli člověka

Aplikační prvek PROTECTOR rezonuje v oblasti vytváření a ukládání chybových zápisů do struktury bioenergetického pole a vymaže chybový kód v struktuře informačního systému člověka. Léčba aplikačním prvkem PROTECTOR tvoří základ likvidace vleklých potíží, protože po několika minutách sezení na PROTECTORU složité problémy již nemají základ v chybovém kódu struktury bioinformačního pole. EAV měření také ve většině případů okamžitě po aplikaci indikuje vyrovnaný systém ve všech drahách.
Aplikační prvek PROTECTOR je neprodejný a jeho účinnou aplikaci realizuje každý z vámi zvolených poradců jako první a důležitý krok celé optimální sestavy. Korekce chybových zápisů je metoda neinvazivní a rychlá (doba korekce trvá řádově minuty).

Léčba přírodními preparáty a homeopatiky

přírodní léčiva V závislosti na zdravotním stavu klienta bude optimální léčebná sestava zahrnovat kombinace přírodních preparátů (minerály, vitamíny, stopové prvky), v případě nutnosti i homeopatika. Bude-li nutné, poradce je schopen zprostředkovat další potřebné možnosti včetně jejich zajištění (jedná se např. o aplikaci biotransféru). Jsou-li součástí Vaší optimální sestavy i homeopatické léky, zdůrazňujeme, že v nutných případech půjde o homeopatické kapky vyráběné speciálním zařízením pro konkrétní osobu tzn. pro jeho konkrétní, specifické problémy.

Ochrana před bioinfluentním polem mobilních telefonů, Wi-Fi a BTS

logo BAROQAL Ochranná složka je zasádní a důležitou složkou systému, jehož cílem je ochrana a udržení svého zdraví. Snaha o zlepšení zdravotního stavu bez zabezpečení ochrany skončí v nejlepším případě potlačením problému, ovšem nikdy jeho trvalým vyléčením.

ochranný prvek BAROQAL Princip působení ochranného prvku BAROQAL spočívá ve vytvoření přirozeného ochranného prostoru, ve kterém je blokován vliv bioinfluentního pole mobilních telefonů, Wi-Fi a základnových stanic. Takovýto chráněný prostor si lze představit jako kulovou sféru o poloměru cca 5 metrů. V tomto prostoru je vyhlazena neelektromagnetická poruchová složka záření (tzv. bioinfluentní pole), čímž je zabráněno negativnímu ovlivnění nadřazených energetických a informačních systémů člověka. Současně je zabezpečena maximální účinnost homeopatik a přírodních preparátů. Více informací o ochranném prvku BAROQAL, studiích, srovnávacích měřeních a kompletním vývoji naleznete na stránkách výzkumného programu ext.

Ochrana před energetickými interakcemi a geofyzikálními anomáliemi

logo PÚ Z popisu funkce ochranného prvku BAROQAL vyplývá, že lidé pod jeho ochranou budou mít vyšší hladinu vlastní energie, než osoby nechráněné. Jsou i více ohroženi odtokem vlastní energie směrem k ostatním, energeticky slabším jedincům. Ochranný prvek PÚ byl navržen tak, aby rezonoval v celém spektru energetických obalů člověka a nedovolil jejich porušení. Žádnou energii nepřidává ani neubírá, pouze chrání před nežádoucím úbytkem.
Dopad tohoto zpevnění systémů na zdraví je téměř neuvěřitelný. Tělo totiž komunikuje se svými obaly, přičemž každá mechanická změna (porušení, defekt) se objeví ve sférách kolem člověka a naopak - tzn. porušení sfér vyvolá potíže na fyzické úrovni. Vyhlazení sfér člověka znamená rychlý ústup problémů, často i dlouhodobých. Ústup může trvat několik dní, v některých případech dokonce několik minut.

Je třeba upozornit, že existuje podvědomá komunikace člověka se svým vlastním systémem a ochranný prvek PÚ interakce vyvolané vlastním požadavkem povoluje a neblokuje. To je například energetická komunikace matky s dítětem, která není ochranným prvkem PÚ porušena. Zároveň nemusí být narušena energetická komunikace s nemocným. Otevíracím ventilem je citový vztah a rezonance energetických obalů mezi lidmi.

Zdravotní stav člověka může být též ovlivňován působením podzemních ochranný prvek PÚvodních toků a strukturou geologického podloží. Primárním krokem ke změně svého zdravotního stavu je opět zajištění odpovídajících podmínek, to znamená chránit osobu před energetickými interakcemi, geofyzikálními anomáliemi a vlivem podzemních vodních proudů. Ochranu před těmito vlivy lze též zabezpečit pomocí ochranného prvku PÚ. Chráněný prostor ochranného prvku PÚ je kulová sféra o poloměru cca 5 metrů. Více informací o ochraně před energetickými anomáliemi, ochranném prvku PÚ, studiích, srovnávacích měřeních a kompletním výzkumu naleznete na stránkách výzkumného programu ext.
home | koncepce | program | jak začít | odpovědna | kontakty | výzkum