http://www.obnova-zdravi.cz   cz de 
logo
ODPOVĚDNA - technická část
pro léčitele -->
Dobrý den.
Vítejte na stránkách ODPOVĚDNY. Budu sem postupně dávat statě (a ty budou postupně rozšiřovány), související s vašimi dotazy. Budu i odpovědný v odpovědích, napíši co vím a co mohu prokázat. Prosím o trpělivost, mám svou práci, takže se i k vašim mailům dostanu postupně a určitě se zpožděním. Rozdělím odpovědnu na část technickou a část pro léčitele.
Při posuzování té druhé části vezměte, prosím na vědomí vy, kteří tíhnete k racionálním a technickému pojetí věcí, že některé pojmy, se kterými pracuji, jsem schopen měřit, a tudíž vašimi prostředky dokázat. Dále používám prostředky současnou vědou neuznávané, ale nezpochybnitelné výsledky při jejich využití jsou jednoznačně pro současnou vědu nedosažitelné a nevysvětlitelné. Pokud budu v textu používat jednoduché a technicky nepřesné obraty, je to s ohledem na široké spektrum čtenářů.


Pohádka úvodem
Bylo-nebylo, sešli se daltonisté (lidé s poruchou barevného vidění). Zvolili si předsedu, toho, co nejostřeji viděl stupně šedi. Pak si zvolili výbor, a ten sám sebe prohlásil za nejvyšší vědecký orgán na Zeměkouli. Stanovil počet stupňů šedi a začal pronásledovat ty, co říkali, že tahle šedá je divná, může být (jak kacířsky pojmenovali) čevená, nebo modrá. Výbor dával ocenění za bláboly, blábolivou kouli, kterou údajně ti, co mluví o barvách, vlekou po světě. Kouli předával předseda v šaškovské čepici a daltonisté se mohli uřehtat. Předseda se však paradoxně stal prvním prorokem společnosti, protože mu historie čepičku ponechala navždy.

A teď bez pohádky. Pokud existuje jediný a třeba i nejasný jev, překračující možnosti vědeckého vysvětlení, znamená to, že současná teorie je nedokonalá, nebo platí pouze v nějakém a omezeném rozsahu. Prohlášení, že pokud o něčem nevím, tak to neexistuje, přesto že jsou jevy ukazující něco, co současné vědecké poznání neumí vysvětlit, lze označit jako nevědecké. Na základě tohoto prohlášení stanovit závazné normy pro společnost přesahuje rámec vědecké odpovědnosti a dokonce přesahuje i mez základní lidské slušnosti, zejména pokud zní množství hlasů i z vědeckých kruhů, že něco není v pořádku. Každý nový objev usvědčuje vědu z předchozí neznalosti a historie vědy je nekončící řada objevů. A historicky v každé době je skupina (v nejhorším případě zájmová skupina) vědců, co perfektně zná stupně šedi a vzhledem ke svým zájmům prosazuje pouze tento pohled na svět.

Na závěr věta z INFORMACE NRL č.13/2002 (Národní referenční laboratoř, která umožnila změnit hygienické normy):
"Závažným důvodem k zrušení vyhlášky č.408/1990 Sb. však byla nemožnost uvést používání mobilních telefonů do souladu s limity stanovenými v této vyhlášce."
Komentář k otázce, jestli nás limity chrání, je podle způsobu stanovení, tj. podle požadavku mobilu zcela zbytečný.

1) Základní působení mobilu
Působení elektrické spočívá v dopadu tepelném (mikrovlnka u ucha) a dopadu na krevní částice a další tkáně při blízkém kontaktu s mobilem (v kapse). Působení v biopoli lze vysvětlit porušením sférických biosystémů (sekce pro léčitele - sférická pole). Rozpadne se biopole, poruší se předpisy pro funkce těla a při déletrvající expozici se vyvolá pro lékaře netypické onemocnění. Mobil poškozuje sférický systém až ke 4. sféře, tj. již v oblasti imunitního systému.

2) WiFi a Bluetooth, budík, letadlo
Zde narážíme na účelový omyl vědy, že pokud nedělá škodu silný signál, tak slabší nemůže dělat vůbec nic. Buňky mezi sebou komunikují iontově i v nepatrné intenzitě elektromagneticky. Silný signál způsobí zahlcení, po jeho odeznění se systém znovu rozběhne. Velmi slabý signál způsobí, že je buňkami vnímán jako vlastní a způsobí zmatek v systému. Wifi poškozuje sférický systém až k 7. sféře, Bluetooth likviduje všech 12 sfér. Ze stejného důvodu je funkce letadlo (pokud není vypnuta celá VF část, jen anténní obvody) nebezpečnější než normálně zapnutý mobil. Funkce budíku, běží-li současně VF část mobilu, je katastrofou.

3) Jak se chovat k mobilu se Zerem a Pú
Vliv mobilního telefonu popisují technici pouze jako vliv tepelný. Účelově zapomínají uvádět, že v hlavě není teplo rovnoměrně rozptýleno, vznikají tzv. hotspots, tj. místa více zahřátá, že nejtenčí kapiláry, např. v oku, nestačí odvádět teplo atd. Na teplo Pú a Zero vliv nemá, takže ochrana proti možnému tepelnému poškození hlavy dlouhým hovorem neexistuje.
V biopolích způsobuje největší problém zpětný proud mobilu, tj. proud, který teče z mobilu do těla při vysílání. Rozhodí epifýzu a tím sférické systémy. Menší vliv má jeho vf. pole. Pokud držíme vysílající mobil v ruce, Zero zpětný proud nemůže zastavit, ale zmenší dopad, a následná oprava v součinnosti s Pú proběhne rychle, za několik minut po krátkém hovoru (do minuty). Zapneme-li mobil, pošleme SMS a vypneme mobil, je problém neznatelný. Mám-li zapnutý mobil v kapse, s každým jeho hlášením na věž proběhne zpětný proud a tělo musí řešit opravu, což stojí minimálně energii mnohokrát (což je slabé slovo) denně. Mobil bez Zera je nebezpečný do vzdálenosti 4 m (podle konfigurace okolí až 5 m), pokud máte na krku Zero tak 1 m, tj. může být v dosahu ruky, ale Zero vyvolává v organizmu neustálé opravy. Proto je vhodné mít mobil přes noc vypnutý, nebo vzdálený pro jistotu 5 m a nechat organismus odpočinout. Sadu handsfree je nutno použít tak, že při hovoru neustále svíráme rukou kablík sluchátka, aby se zpětný proud neuzavíral přes ucho. Nejbezpečnější způsob provozu je hlasitá komunikace při mobilu stojícím na stole a spojeném s nabíječkou, v ideálním případě ještě s připojenou vnější anténou. V autě pak vnější, podtrhuji vnější, anténa a hlasitý hovor. NE PŘES BLUETOOTH. Bluetooth v jakékoli formě a funkci je katastrofa.

3) Wi-Fi
V žádném státě na světě nedošlo k takovému šílenství WiFi, jako u nás. Kombinací v domech, panelácích a školách (to by mělo být v souladu s doporučením Rady Evropy zakázáno) je takové množství, že obecná doporučení nejdou vyřknout. WiFi všech frekvencí vylézá ze všech koutů a záleží na konfiguraci stavby, systému propojení a blízkosti okolních staveb, takže na dotazy, jak zařídit WiFi doma, je obtížné odpovědět.(Na dotaz, jak bezpečně ,vůbec ne.) Obecně, mít WiFi na půdě a pokračovat stíněným nebo světelným rozvodem. Modem s bezdrátovým přenosem připojený na pevnou telefonní linku v domku je další nesmysl. Citliví lidé vnímají pole počítače s vloženým modemem již po dvou minutách, já osobně bych doporučoval práci na počítači s Wifi nepřetahovat přes půl hodiny a to pod ochranami Pú a Zero. Bez ochran se překročí hranice škody v několika minutách, pod Pú a Zerem po dvou hodinách. WiFi zapnutá v dětských pokojích i přes noc nebudu komentovat. Rovněž nebudu komentovat Facebook na dětských mobilech, ani to, že nová tiskárna začne okamžitě vysílat a u tzv. chůviček pro novorozence se firmy radši neobtěžují udáním přenosových frekvencí. Pokud se někomu nelíbí můj názor, ať mi laskavě přepošle studii výzkumu dopadu WiFi na člověka, já ji nenašel. Osobně vnímám zapnuté WiFi na 15 m skrz dvojí kamennou zeď...

Nejdůležitější dopad poruchy systému vyvolaném VF polem je ztráta imunity. Nelze se spolehnout na očkování proti čemukoli.

home | koncepce | program | jak začít | odpovědna | kontakty | výzkum