http://www.obnova-zdravi.cz   cz de 
logo
KONCEPCE PROGRAMU OBNOVA ZDRAVÍ
Motto:
Pokud mám nemoc, může se ji někdo pokusit léčit. Zapůsobíme-li tak, že ji mít nemám, zmizí sama.

Mobilní telefon a energetické pole člověka

Mnozí lékaři v současnosti zjišťují, že klasická medicína ztrácí na účinnosti. Chlamydie, nárůst počtu nových rakovin, alergie, neřešitelná roztroušená skleroza, ... atd. Existence bioenergetického základu člověka a důsledky jeho porušení jsou mimo zorné pole současné vědy. Dokonce existuje část vědců a lékařů, která naprosto nezodpovědně zesměšňuje nepopiratelné náznaky existence jiných než biochemických závislostí. mobil K porušování celé biosféry dochází s rozvojem elektrifikace od 20. let minulého století. Strmý nárůst je charakteristický během posledních let a souvisí s masovým rozšířením mobilních telefonů, Wi-Fi a dalších bezdrátových technologií (příkladem korelace je např. vývoj spermiogramu).
Bioenergetické pole člověka je typicky porušováno mobilním telefonem o frekvenci 900 MHz v oblasti hrudní kosti (všichni zde mají citlivý bod až bolest). V této oblasti jsou imunitní systémy, typicky vypadává oblast streptokoků (časté angíny). Dalším charakteristickým místem jsou záda pod lopatkou.
Mobilní telefon o frekvenci 1800 MHz rezonuje v oblasti štítné žlázy (lékaři ví o narůstajících problémech v této oblasti). Mobil u ucha při telefonování způsobí rozpad energetického systému hlavy. Energetická porucha se šíří podél páteře (známé bolesti zad) a končí velice často ve varlatech nebo tlustém střevě. Pokud pokračuje až do prstů nohy, zpravidla pravé, bude ohrožen kyčelní kloub.

Vliv vysokofrekvenčních vln rozdělíme na dvě části:
 • tepelný účinek na člověka - tento účinek je opravdu, jak tvrdí technici, zanedbatelný, ale jak prokazují měření, není jediný
 • narušení energetického pole člověka - má zásadní dopad na lidské řídící i mechanické systémy. Anténa vysílajícího mobilu rozkládá bioenergetické pole prostoru kolem nás. Vznikají bioenergetické poruchy, které se od mobilu šíří v kulových plochách. Při kontaktu s lidským energetickým polem způsobí jeho narušení. Od mobilu se tedy šíří dvě pole - elektromagnetické a poruchové bioenergetické (tzv. bioinfluentní). Ochranný prvek BAROQAL tuto poruchovou část biopole ve svém okolí (koule o poloměru 5 m) vyhlazuje a tím zabrání rozkladu systému nositele. Více informací o ochranném prvku BAROQAL ext

Mobilní telefon a informační pole člověka

Rozklad bioenergetického pole vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem má v současném světě další dopad. Pouze část bioenergetického pole (zatím větší) je člověk schopen využívat, část je již díky rozšířeným bezdrátovým technologiím poškozená a nevyužitelná. mobilní telefon Z toho vyplývá pokles lidské aktivity a výkonu, což je umocněno sníženou možností regenerace. Důsledkem je na počátku únava, později nemoc. Nemocný člověk s rozpadlým bioenergetickým polem automaticky stahuje k sobě bioenergetické pole lidí ve svém okolí. Je-li problém vážný, může v toku takto odebírané energie být zakódována i struktura charakterizující nemoc. Typické je, že mnozí při setkání či po návštěvě nemocného člena rodiny či známého cítí "jeho potíže". Takto se dají přenést informace o chorobě na další osobu a spolu s jejími vlastními poškozeními bioinformačního pole (dřívějšími nemocemi, nevhodným léčením, poruchami vyvolanými např. z pracovního či životního prostředí) tvoří chybovou strukturu definice vlastního energetického pole.
A tato zakódovaná chybová struktura určuje schéma nebo chceme-li algoritmus vzniku nemoci, který se samozřejmě umocní životosprávou, stresem, následkem infekce atd. Ale slabé místo je již označené. Tento problém řeší aplikační prvek Protector.

Koncepce programu OBNOVA ZDRAVÍ

Laboratorní výsledky týkající se biopolí, které jsou zveřejněny na stránkách www.milanhein.cz, překračují jednoznačně hranici současného vědeckého poznání. Měření jsou ryze technického charakteru, tzn. nelze je zkreslit tím, kdo čemu věří a co si myslí.
Celý rozsáhlý vývoj s mnoha paralelními větvemi včetně té, která se týká lidských systémů a zdraví, vedl k hlubšímu pochopení zákonitostí, jejichž využití znamená vznik velice účinné a komplexní metody obnovy a udržení zdraví:
 1. zjištění možnosti vytvořit účinnou léčebnou sestavu
 2. nabídka komplexního a uceleného řešení
  - korekce chybových zápisů v bioinformační poli člověka
  - ochrana systému prvkem BAROQAL
  - ochrana energetického pole prvkem PÚ
  - návrh doplnění stopových prvků, vitamínů, minerálů
  - případný návrh homeopatické léčby
  - případná další léčba pomocí biotransferu (rezonanční přístroj)
  - aplikace dalších přírodních prostředků a preparátů
 3. zajištění realizace komplexního řešení
  - seznámení zákazníka se správnou aplikací ochranných prvků
  - seznámení zákazníka s dávkováním přírodních preparátů a homeopatik
  - dodání ochranných prvků, přírodních preparátů, případně homeopatik

home | koncepce | program | jak začít | odpovědna | kontakty | výzkum